Buôn Ma Thuột:
Lô C, Chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột